Badania naukowe

              W pracach badawczych Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód można wyróżnić następujące nurty: technologie w uzdatnianiu wód oraz procesy jednostkowe, technologie i urządzenia w unieszkodliwianiu ścieków i osadów. Pierwszy obszar badań poświęcony technologiom oczyszczania wód dotyczy zastosowania procesów koagulacji, sorpcji i biodegradacji do usuwania substancji niebezpiecznych dla ludzi i biocenozy. Badania prowadzone są w kierunku oceny przydatności niekonwencjonalnych i modyfikowanych materiałów sorpcyjnych do usuwania metali ciężkich, związków chromu(VI), związków humusowych, substancji ropopochodnych i związków azotowych z roztworów wodnych. Popularność i nadzieje związane z eksploatacją złóż zeolitonośnych na terenach Polski Południowo-Wschodniej spowodowały rozpoczęcie badań nad możliwościami zastosowania zeolitonośnych iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych dla potrzeb inżynierii środowiska. Minerały są przyjazne dla środowiska naturalnego, dużo tańsze i łatwo dostępne przez co są cenionymi sorbentami. Drugi obszar badań dotyczy zastosowania biotechnologii w inżynierii środowiska i związany jest ze wzrastającą ilością osadów ściekowych, co stanowi jeden z licznych problemów gospodarki odpadami. Sposób utylizacji osadów polegający na ich przyrodniczym zagospodarowaniu zależy od ich właściwości fizyko-chemicznych jak również od charakterystyki gruntu. Badania prowadzone są w kierunku opracowania technologii produkcji roślin energetycznych i przemysłowych z wykorzystaniem osadów ściekowych z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających mechanizację prac. Nowym kierunkiem badań, który wprowadzono do opracowywanej technologii, jest zastosowania biopreparatu o nazwie handlowej EM–1 celem przyspieszenia procesów kompostowania osadów oraz ich higienizacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję