Baza Sprzętowa

Laboratorium biologii i mikrobiologii, toksykologii oraz hydrobiologii i limnologii (K-79)

W laboratorium tym prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo-badawcze w zakresie: oceny mikrobiologicznej jakości wody, oceny stanu sanitarnego powietrza i gleby, oceny hydrobiologicznej osady czynnego, badań mikrobiologicznych i parazytologicznych osadów ściekowych, badań nad unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów organicznych, badań skuteczności metod dezynfekcji wody.

Laboratorium  technologii i odnowy wody (K-15)

W laboratorium tym prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo-badawcze w zakresie: badań technologicznych uzdatniania wody, badań nad wykorzystaniem nowych materiałów filtracyjnych oraz opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii uzdatniania wody do picia i celów specjalnych.

Laboratorium  biotechnologii i biochemii (K-10)

W laboratorium tym prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo-badawcze w zakresie: badań nad wykorzystaniem nowych materiałów filtracyjnych do usuwania azotu amonowego z wody, badań biofiltracji wody z zastosowaniem sorbentów naturalnych.

Unikalna aparatura w tym laboratorium:  modelowa stacja uzdatniania wody  do przeprowadzania badań technologicznych w skali półtechnicznej.

Laboratorium metod biotechnologicznych w ochronie środowiska (K-52)

W laboratorium tym prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo-badawcze w zakresie: badań wpływu produkcji roślin energetycznych i przemysłowych nawożonych osadami ściekowymi na środowisko wodno-gruntowe,  badań nad procesem biosorpcji metali w środowisku wodno-gruntowym.

Aparatura:

mikroskop_fluoroscencyjny.png

mikroskop fluoroscencyjny,

fotometr_plomieniowy.png

fotometr płomieniowy,

 spektrofotometr_rentgenowski.png

spektrofotometr rentgenowski,

analizator_toc_z_autosamplerem.png

analizator TOC z autosamplerem

mikroskop z kamerą, komora laminarna pionowa, automatyczny licznik kolonii, cytometr przepływowy, komory Kolkvitza,

spektrofotometry (Hach-Lange, Merck),  spektrofotometr UV (Shimadzu), analizator biogazu, spektrofotometr, pH/konduktometr/solomierz, dejonizator.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję