Nauka

Najważniejsze publikacje

Trzepieciński T., Stachowicz F., Niemiec W., Kępa L., Dziurka M., 2016, Development of Harvesting Machines for Willow Small-Sizes Plantation in East-Central Europe. Croatian Journal of Forest Engineering V 37 Issue 1, pp. 185-198.

Skwarczyńska A., Binias D., Modrzejewska Z., 2016, Structural research of thermosensitive chitosan-collagen gels containing ALP, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, vol. 21 pp.176-186.

Michel M., Reczek L., Granops  M., Rudnicki P., Piech A., 2016, Pretreatmant and desalination of flowback water from the hydraulic fracturing, Desalination and Water Treatment, t.57 s.10222-10231.

Zdeb M., Zamorska J., Papciak D., 2016, Studying microbiology of rain water for of their use in economy, Journal Of Ecological Engineering, vol. 17, p. 203-208

Zamorska J,  Zdeb M., Papciak D., 2016, Jakość bakteriologiczna wody wodociągowej, Inżynieria Ekologiczna, vol.48,  s.219-225.

Zamorska J., Papciak D., Zdeb M.,  2015, New method for evaluation of the microbiological quality of water, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t.XXXII s.523-530,

Puszkarewicz A., Kaleta J., Papciak D., 2015, Usuwanie fenolu w procesie adsorpcji,  Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (JCEEA) z. 62 (3/II/15), t.XXXII, s. 351-362.

Lisková J., Bačaková L., Beranová J.,Skwarczyńska A., Božič M., Samal S.K., Modrzejewska Z., Gorgieva S., Kokol V., Douglas T., 2015, Chitosan hydrogels enriched with polyphenols: antibacterial activity, cell adhesion and growth and mineralization, Carbohydrate Polymers, vol. 129 pp. 135–142.

Modrzejewska Z., Skwarczyńska A., Douglas T., Binias D., Maniukiewicz W.,  Sielski J., 2015, Structure of chitosan gels mineralized by sorption, Journal of Molecular Structure, pp. 101-109.

Zdeb M., Papciak D, Zamorska J., Miąsik M., 2015, Quality assessment of healing mineral water using a variety measurement techniques, Journal Of Civil Engineering,  Environment And Architecture JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/I/15), s.531-539 , lipiec-wrzesień 2015 

Niemiec W., Trzcińska H., Makowiecka M., 2013, Promocja gminy jako stymulanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, t. XXX z.60 (nr 4/2013).

Papciak D., Kaleta J., Puszkarewicz A., 2013, Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie dwustopniowej biofiltracji na złożach chalcedonitowych. Annual Set The Environment Protection; ISSN 1506-218X, t.15.

Kaleta J., Elektorowicz M., 2013, Removing of surfactant substances from water solutions in coagulation process, Environmental  Technology, vol. 34/8, pp. 999-1005.

Papciak D., 2013, Biofiltracja wód podziemnych na złożach chalcedonitowych. Instal 10(344) s. 49-54.

Repo, E., Warchoł, J.K., Bhatnagar, A., Sillanpää, M. 2011 Heavy metals adsorption by novel EDTA-modified chitosan-silica hybrid materials. Journal of Colloid and Interface Science 358 (1), pp. 261-267.

Repo, E., Warchol, J.K., Kurniawan, T.A., Sillanpää, M.E.T. 2010 Adsorption of Co(II) and Ni(II) by EDTA- and/or DTPA-modified chitosan: Kinetic and equilibrium modeling. Chemical Engineering Journal 161 (1-2), pp. 73-82.

Papciak D., Zamorska J., Kaleta., Puszkarewicz A., 2009,  Effect of Manganese(II) on the Time of Biofilm Formation and on the Effectiveness of Ammonium Nitrogen Removal from Water In Biofiltration Process. Polish Journal of Environmental Studies vol.2, s. 43-50.

Repo, E., Kurniawan, T.A., Warchol, J.K., Sillanpää, M.E.T. 2009 Removal of Co(II) and Ni(II) ions from contaminated water using silica gel functionalized with EDTA and/or DTPA as chelating agents. Journal of Hazardous Materials 171 (1-3), pp. 1071-1080.

Kaleta J., Elektorowicz M., 2009, Removal of humic substances from aqueous solutions by the coagulation process. Environmental  Technology, vol. 30/2, pp. 119 – 127.

Puszkarewicz A., Kaleta J., Piech A., 2009 Improvement of atypical ground water conditioning processes, Environment Protection Engineering, t.35, z.4,s.41-48.

Puszkarewicz A., 2009, Effectiveness of chromium compounds removal on diatomite beds, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 16, no.2, pp. 185 – 191.

Puszkarewicz A., 2008, Removal of petroleum compounds from water in  coagulation process,  Environment Protection Engineering, t.34, s.5-16.

Górka A., Papciak D., Zamorska J., Antos D., 2008, The influence of biofilm on the effectiveness of ion exchange process. Ind. Eng. Chem. Res. 47, 7456-7664.

Papciak D., 2007, Effect Of Nitrification-Filter Packing Material On The Time To Reach Its Operation Capacity. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, UK , pp.125-132.

Kaleta J., 2007, Removal of methylene blue from aqueous solution by adsorption, Archives Of Environmental Protection, vol. 33, no. 2., pp. 45-55.

Piech A., 2007, Wykorzystanie diatomitów karpackich modyfikowanych powierzchniowo do usuwania arsenu z roztworów wodnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z.241(43), s.49-56.

Kaleta J., 2006, Removal of phenol aqueous solution by adsorption, Canadian Journal of Civil Engineering, no 33, pp. 546-551.

Petrus, R., Warchoł, J.K. 2005 Heavy metal removal by clinoptilolite. An equilibrium study in multi-component systems. Water Research 39 (5), pp. 819-830.

Niemiec W., 2003, Environmental monitoring in the health resorts. Issues of tourism and health resort management. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Geograficzne. Zeszyt 111.

 

Patenty i wzory użytkowe

Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych mineralnych, P–382062.

Urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych, P–64580.

Urządzenie do produkcji zrzezów, P–214396.

Kosiarka do drzewiastych roślin, P–386842.

Sposób wytwarzania materiału adsorpcyjnego z minerałów z grupy Sepiolit-Pałygorskit do adsorpcji par acetonu, P–413228.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję