Strona: Historia Zakładu / Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Historia Zakładu

1973-2010r.

W istniejącym od 1973 roku w Politechnice Rzeszowskiej Instytucie Budownictwa i Inżynierii Środowiska w dniu 01.05.1974 r. został utworzony Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, który w dniu 01.12.1975 r. został przemianowany na Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód. Kierownikiem nowo utworzonego zakładu został doc. dr inż. Marian Granops.

Decyzją Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dniem 30.06.1987 r. Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód został zlikwidowany. W okresie od 01.09.1987 r. do 30.09.1990 r. funkcjonowała Pracownia Badawcza Inżynierii Środowiska.

Z dniem 01.10.1990 r. powołano Zakład Technologii Wody i Ścieków pod kierownictwem dr inż. Janusza Tomaszka. Dnia 01.10.1994 r. Zakład Technologii Wody i Ścieków został podzielony na dwa odrębne zakłady, funkcjonujące do dnia dzisiejszego:

- Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, którego kierownikiem został dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz.

- Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska z kierownikiem dr hab. inż. Januszem Tomaszkiem, prof. PRz.

W roku 2000, po uzyskaniu przez dr hab. inż. Mariana Granopsa, prof. PRz. tytułu profesora Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód został przekształcony w Katedrę Oczyszczania i Ochrony Wód.

W latach 1994 - 2004 najpierw w Zakładzie, a następnie w Katedrze Oczyszczania i Ochrony Wód prowadzone były badania naukowe, które zaowocowały obroną 6 doktoratów.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Uczelnia, na której był przeprowadzany przewód doktorski

Rok obrony pracy doktorskiej

Jadwiga Kaleta

Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z roztworów wodnych

dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz

Politechnika Poznańska

1997

Dorota Papciak

Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania azotu amonowego z roztworów wodnych

dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz

Akademia Rolniczo-techniczna w Olsztynie,

1998

Justyna Zamorska

Prognozowanie wybranych właściwości wody w środowisku naturalnym metodą rozpoznawania obrazów

prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Hippe

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

1999

Alicja Puszkarewicz

Zastosowanie diatomitów karpackich do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z roztworów wodnych

dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz

Politechnika Warszawska

2002

Jolanta Warchoł

Badania procesu usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na klinoptylolitach karpackich

prof. dr hab. inż. Roman Petrus

Politechnika Wrocławska

2003

Adam Piech

Występowanie i usuwanie związków arsenu z wód ujmowanych do celów pitnych

prof. dr hab. inż. Marian Granops

Politechnika Poznańska

2004

Podczas przebywania na urlopie bezpłatnym prof. dr hab. inż. Mariana Granopsa w okresie od 01.10.2002 r. do 01.10.2003 r. funkcję kierownika Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód pełniła dr inż. Jadwiga Kaleta. Po odejściu z Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariana Granopsa z dniem 01.10.2003 r. Katedrę Oczyszczania i Ochrony Wód przekształcono ponownie w Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, którego kierownikiem został dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. PRz.

2010-2022r.

Obecnie kontynuowane są badania dotyczące technologii ochrony i oczyszczania wód, a dodatkowo poszerzono obszar badawczy o problematykę ochrony środowiska glebowego, w tym zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w celu produkcji biomasy przeznaczonej na cele energetyczne.

W latach 2013 – 2014 dwie osoby uzyskały tytuł doktora habilitowanego.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Uczelnia nadająca tytuł naukowy

Rok uzyskania tytułu

Jolanta Warchoł

Monografia:

Badanie i modelowanie równowagi sorpcji w układzie ciecz-ciało stałe

Politechnika Łódzka,

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

2013

Dorota Papciak

Cykl publikacji:

Wpływ czynników abiotycznych na czas formowania biofilmu nitryfikacyjnego i efektywność procesu biofiltracji wód podziemnych

Politechnika Wrocławska,

Wydział Inżynierii Środowiska

2014

       Od września 2017 roku funkcję kierownika zakładu pełni dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz.

       W latach 2014-2020 sześć osób uzyskało stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Uczelnia, na której był przeprowadzany przewód doktorski

Rok obrony pracy doktorskiej

 Agata Skwarczyńska

Kompozytowe termowrażliwe hydrożele chitozanowe do zastosowań biomedycznych

dr hab. Zofia Modrzejewska

Politechnika Łódzka

2014

Monika Zdeb

Jakość wód deszczowych w aspekcie ich gospodarczego wykorzystania

dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska

2018

Andżelika Domoń

Wpływ procesu biofiltracji z zastosowaniem biologicznie aktywnych filtrów węglowych na stabilność wody wodociągowej

dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska

2019

Paulina Sobolewska

Sorpcja chromu(VI) na modyfikowanych materiałach zeolitowych

dr hab. inż. Jolanta Warchoł, prof. PWr

Politechnika Rzeszowska

2020

         W lutym 2020 roku tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Politechnice Gdańskiej dr Justyna Zamorska.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Uczelnia nadająca tytuł naukowy

Rok uzyskania tytułu

Justyna Zamorska

Monografia:

Ocena jakości mikrobiologicznej wody z zastosowaniem metod hodowlanych, cytometrii przepływowej i luminometrii

Politechnika Gdańska

2020

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję