Strona: Historia Zakładu / Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Historia Zakładu

1973-2010r.

W istniejącym od 1973 roku w Politechnice Rzeszowskiej Instytucie Budownictwa i Inżynierii Środowiska w dniu 01.05.1974 r. został utworzony Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, który w dniu 01.12.1975 r. został przemianowany na Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód. Kierownikiem nowo utworzonego zakładu został doc. dr inż. Marian Granops.

Decyzją Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dniem 30.06.1987 r. Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód został zlikwidowany. W okresie od 01.09.1987 r. do 30.09.1990 r. funkcjonowała Pracownia Badawcza Inżynierii Środowiska.

Z dniem 01.10.1990 r. powołano Zakład Technologii Wody i Ścieków pod kierownictwem dr inż. Janusza Tomaszka. Dnia 01.10.1994 r. Zakład Technologii Wody i Ścieków został podzielony na dwa odrębne zakłady, funkcjonujące do dnia dzisiejszego:

 • Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, którego kierownikiem został dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz.
 • Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska z kierownikiem dr hab. inż. Januszem Tomaszkiem, prof. PRz.

W roku 2000, po uzyskaniu przez dr hab. inż. Mariana Granopsa, prof. PRz. tytułu profesora Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód został przekształcony w Katedrę Oczyszczania i Ochrony Wód.

W latach 1994 - 2004 najpierw w Zakładzie, a następnie w Katedrze Oczyszczania i Ochrony Wód prowadzone były badania naukowe, które zaowocowały obroną 6 doktoratów. tj.:

 • 1997 rok obrona Pani Jadwigi Kalety. Tytuł rozprawy doktorskiej "Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z roztworów wodnych" (promotor: dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz; przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Poznańskiej),
 • 1998 rok obrona Pani Doroty Papciak. Tytuł rozprawy doktorskiej "Zastosowanie klinoptylolitów do usuwania azotu amonowego z roztworów wodnych" (promotor: dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz, przewód doktorski prowadzony był na Akademii Rolniczo-technicznej w Olsztynie),
 • 1999 rok obrona Pani Justyny Zamorskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej "Prognozowanie wybranych właściwości wody w środowisku naturalnym metodą rozpoznawania obrazów" (promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, przewód doktorski prowadzony był na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie),
 • 2002 rok obrona Pani Alicji Puszkarewicz. Tytuł rozprawy doktorskiej "Zastosowanie diatomitów karpackich do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z roztworów wodnych" (promotor: dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Warszawskiej),
 • 2003 rok obrona Pani Jolanty Warchoł. Tytuł rozprawy doktorskiej "Badania procesu usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na klinoptylolitach karpackich" (prof. dr hab. inż. Roman Petrus, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Wrocławskiej),
 • 2004 rok obrona Pana Adama Piecha. Tytuł rozprawy doktorskiej "Występowanie i usuwanie związków arsenu z wód ujmowanych do celów pitnych" (promotor: dr hab. inż. Marian Granops, prof. PRz, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Poznańskiej).

Podczas przebywania na urlopie bezpłatnym prof. dr hab. inż. Mariana Granopsa w okresie od 01.10.2002 r. do 01.10.2003 r. funkcję kierownika Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód pełniła dr inż. Jadwiga Kaleta. Po odejściu z Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariana Granopsa z dniem 01.10.2003 r. Katedrę Oczyszczania i Ochrony Wód przekształcono ponownie w Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, którego kierownikiem został dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. PRz.

2010-2022r.

Obecnie kontynuowane są badania dotyczące technologii ochrony i oczyszczania wód, a dodatkowo poszerzono obszar badawczy o problematykę ochrony środowiska glebowego, w tym zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w celu produkcji biomasy przeznaczonej na cele energetyczne.

W latach 2013 – 2014 dwie osoby uzyskały tytuł doktora habilitowanego tj.:

 • w 2013 roku Pani Jolanta Warchoł. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Monografia: Badanie i modelowanie równowagi sorpcji w układzie ciecz-ciało stałe". Uczelnia nadająca tytuł naukowy:  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 • w 2014 roku Pani Dorota PapciakTytuł rozprawy habilitacyjnej: "Cykl publikacji: Wpływ czynników abiotycznych na czas formowania biofilmu nitryfikacyjnego i efektywność procesu biofiltracji wód podziemnych". Uczelnia nadająca tytuł naukowy: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska.

       Od września 2017 roku funkcję kierownika zakładu pełni dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz.

       W latach 2014-2020 sześć osób uzyskało stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych tj.: 

 • 2014 rok obrona Pani Agaty Skwarczyńskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej "Kompozytowe termowrażliwe hydrożele chitozanowe do zastosowań biomedycznych" (promotor: dr hab. Zofia Modrzejewska, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Łódzkiej).
 • 2018 rok obrona Pani Moniki Zdeb. Tytuł rozprawy doktorskiej "Jakość wód deszczowych w aspekcie ich gospodarczego wykorzystania" (promotor: dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Rzeszowskiej),
 • 2019 rok obrona Pani Andżeliki Domoń. Tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ procesu biofiltracji z zastosowaniem biologicznie aktywnych filtrów węglowych na stabilność wody wodociągowej" (promotor: dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Rzeszowskiej),
 • 2020 rok obrona Pani Pauliny Sobolewskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej "Sorpcja chromu(VI) na modyfikowanych materiałach zeolitowych" (promotor: dr hab. inż. Jolanta Warchoł, prof. PWr, przewód doktorski prowadzony był na Politechnice Rzeszowskiej).

W lutym 2020 roku tytuł doktora habilitowanego uzyskała Pani dr Justyna Zamorska na Politechnice Gdańskie. Tytuł rozprawy habilitacyjnej "Monografia: Ocena jakości mikrobiologicznej wody z zastosowaniem metod hodowlanych, cytometrii przepływowej i luminometrii". Uczelnia nadająca tytuł naukowy: Politechnika Gdańska.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję